Θέμα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 28/2/2017
Ημ/νια: 09/03/2017 11:43:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ε56ΩΚ8-Σ0Χ

Δείτε στη Δι@ύγεια τα στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού