Θέμα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 30/4/2016
Ημ/νια: 10/05/2016 10:14:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΩΧΦΩΚ8-ΛΨΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια τα στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη