Θέμα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/3/2016
Ημ/νια: 07/04/2016 10:57:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΓ6ΩΚ8-ΜΦΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια τα στοιχεία Εκτέλεσης ΠροϋπολογισμούΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη