Θέμα: Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2013
Ημ/νια: 27/08/2014 12:15:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 74Θ5ΩΚ8-35Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη