Θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθ.9/2012 απόφαση Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας που αφορά την έγκριση ισολογισμού 2011.
Ημ/νια: 23/07/2012 13:16:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Β413ΩΚ8-5Ω7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη