ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Email: - Τηλ: 25413-50814

 

Κύρια τηλέφωνα - Εmails υπηρεσιών

 

Ειδοποιήσεις Push

 

Social Media (επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Δήμου)

 

Οργανόγραμμα Δήμου Ξάνθης

Αναλυτική Διάρθρωση Υπηρεσιών - Προσωπικού Δήμου Ξάνθης

 

Όροι χρήσης & Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όροι χρήσης Ασύρματου Μητροπολιτικού Δικτύου Wifi