Λίστες ενημέρωσης

Αρχείο με τα ενημερωτικά δελτία που έχουν σταλεί, ανά λίστα ενημέρωσης:

Αποστολή ανακοινώσεων σε χρήστες της ιστοσελίδας του Δήμου. Δεν γίνεται υπερβολική χρήση, χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικά σημαντικές περιπτώσεις.

Εναλλακτικός τρόπος αποστολής δελτίων τύπου μόνο σε δημοσιογράφους και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη