Υπηρεσία αποστολής Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters)

Αποστολή δελτίων μόνο σε χρήστες της ιστοσελίδας του Δήμου.

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη