Υπηρεσία αποστολής Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters)

Αποστολή ανακοινώσεων σε χρήστες της ιστοσελίδας του Δήμου. Δεν γίνεται υπερβολική χρήση, χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικά σημαντικές περιπτώσεις.

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη