Υπηρεσία αποστολής Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters)

Αποστολή δελτίων μόνο σε δημοσιογράφους και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Ευχές ΔημάρχουSent on 09/09/2016

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη