Κτίρια Υπηρεσιών (Χάρτης)

Δημαρχείο - Κεντρικές Υπηρεσίες
Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφ/κής
Δνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
Δνση Υπηρεσίας Δόμησης ( πρ. Πολεοδομία)
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης
Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων
Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου
Δημ. Επιχση Πληροφόρησης, Θεάματος & Επικοινωνίας
Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης
Κέντρο Κοινων. Προστασίας & Αλληλεγγύης
ΔΕΥΑΞ
ΚΕΠ Σμύρνης
KEΠ Αγ. Ελευθερίου και Αν. Θράκης
ΚΕΠ Σταυρούπολης

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη