ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

Προκήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για απόδοση θέσεων στις λαϊκές αγορές των Δήμων Μύκης και Αβδήρων" 16/05/2019

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη