ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όλοι οι τρόποι επικοινωνίας με το Δήμο Ξάνθης 05/01/2015
Social Media Δήμου Ξάνθης (επίσημοι λογαριασμοί) 04/08/2014
Κύρια Τηλέφωνα - Emails Δήμου Ξάνθης 04/08/2014

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη