ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/04/2021 16/04/2021
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 21/04/2021 16/04/2021
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 13/04/2021 09/04/2021
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 14/04/2021 09/04/2021
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/04/2021 02/04/2021
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 24/03/2021 19/03/2021
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 23/03/2021 19/03/2021
Συνεδρίαση Κοινότητας Ξάνθης στις 22/03/2021 18/03/2021
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 16/03/2021 12/03/2021
Έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς, Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 04/03/2021 04/03/2021
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 02/03/2021 26/02/2021
Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Οικονομ. Επιτροπής στις 25/02/2021 25/02/2021
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότ. Ξάνθης στις 26/02/2021 22/02/2021
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 23/02/2021 19/02/2021
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 19/02/2021 15/02/2021
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/02/2021 11/02/2021
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 09/02/2021 05/02/2021
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 02/02/2021 01/02/2021
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/01/2021 22/01/2021
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 25/01/2021 21/01/2021
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 25/01/2021 21/01/2021
Έκτακτη, δια περιφοράς, συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 20/01/2021 20/01/2021
Κατεπείγουσα, δια περιφοράς, συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/01/2021 14/01/2021
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 12/01/2021 08/01/2021
Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικονομ. Επιτροπής στις 29/12/2020 29/12/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 28/12/2020 24/12/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 28/12/2020 24/12/2020
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 22/12/2020 18/12/2020
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 21/12/2020 17/12/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 21/12/2020 17/12/2020
Έκτακτη Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής στις 16/12/2020 16/12/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 18/12/2020 14/12/2020
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 14/12/2020 11/12/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 11/12/2020 08/12/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 30/11/2020 26/11/2020
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/11/2020 26/11/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 24/11/2020 20/11/2020
Έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/11/2020 16/11/2020
Έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/11/2020 16/11/2020
Live streaming συνεδριάσεων Δ.Σ. 11/11/2020
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 11/11/2020 06/11/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 10/11/2020 06/11/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 9/11/2020 05/11/2020
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 4/11/2020 30/10/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 3/11/2020 30/10/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 29/10/2020 27/10/2020
Συνεδρίαση Κοινότ. Κιμμερίων στις 21/10/2020 19/10/2020
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 19/10/2020 15/10/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικονομ. Επιτροπής στις 16/10/2020 15/10/2020
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 13/10/2020 09/10/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 12/10/2020 08/10/2020
Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής στις 06/10/2020 02/10/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 30/09/2020 25/09/2020
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 25/09/2020 21/09/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 21/09/2020 17/09/2020
Συνεδρίαση Κοινότητας Ευμοίρου στις 21/09/2020 16/09/2020
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/09/2020 11/09/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 11/09/2020 07/09/2020
Συνεδρίαση Κοινότητας Κιμμερίων στις 10/09/2020 07/09/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 08/09/2020 04/09/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 04/09/2020 31/08/2020
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 31/08/2020 27/08/2020
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/08/2020 21/08/2020
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 18/08/2020 14/08/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 17/08/2020 14/08/2020
Έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 13/08/2020 13/08/2020
Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) Δημοτ. Συμβουλίου στις 12/08/2020 07/08/2020
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 04/08/2020 31/07/2020
Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, Δημοτ. Συμβουλίου στις 28/07/2020 24/07/2020
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 28/07/2020 24/07/2020
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 17/07/2020 13/07/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/07/2020 10/07/2020
Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικον. Επιτροπής στις 10/07/2020 10/07/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επ. Ποιότητας Ζωής στις 13/07/2020 09/07/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικον. Επιτροπής στις 07/07/2020 03/07/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 06/07/2020 02/07/2020
Έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 26/06/2020 26/06/2020
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 30/06/2020 26/06/2020
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/06/2020 25/06/2020
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 24/06/2020 19/06/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικ. Επιτροπής στις 23/06/2020 19/06/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 22/06/2020 18/06/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Δημοτ. Συμβουλίου στις 19/06/2020 15/06/2020
Συνεδρίαση Δ.Σ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 15/06/2020 12/06/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 15/06/2020 11/06/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Δημοτ. Συμβουλίου στις 11/06/2020 10/06/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικονομ. Επιτροπής στις 09/06/2020 05/06/2020
Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικονομ. Επιτροπής στις 05/06/2020 04/06/2020
Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικον. Επιτροπής στις 02/06/2020 02/06/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Δημοτ. Συμβουλίου στη 01/06/2020 28/05/2020
Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Οικονομ. Επιτροπής στις 27/05/2020 26/05/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Οικονομ. Επιτροπής στις 26/05/2020 22/05/2020
Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Οικονομ. Επιτροπής στις 20/05/2020 20/05/2020
Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Δημοτ. Συμβουλίου στις 20/05/2020 20/05/2020
Έκτακτη Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Δημοτ. Συμβουλιου στις 12/05/2020 12/05/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 11/05/2020 06/05/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικονομ. Επιτροπής στις 04/05/2020 30/04/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 28/04/2020 24/04/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 28/04/2020 24/04/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/04/2020 23/04/2020
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.