ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας & πολ. προστασίας 11/06/2021
Οριστικοί πίνακες κατάταξης, βαθμολογίας και αποκλειομένων της ΣΟΧ 1/2021 09/06/2021
Πρόσκληση για πρακτική άσκηση τριών υποψηφίων δικηγόρων στον δήμο Ξάνθης 08/06/2021
Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2021 23/04/2021
Πρόσληψη με ΣΟΧ στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» - «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ - ΕΚΤ» 17/03/2021
Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού Covid-19 23/02/2021
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ξάνθης» (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 15/01/2021
Ανακοίνωση πρόσληψης σχολικών καθαριστριών 02/10/2020
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ τεσσάρων μηνών, στο Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Ξάνθης 08/09/2020
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ τεσσάρων μηνών, για τις άμεσες ανάγκες περιορισμού της διασποράς του Covid-19 07/09/2020
Πίνακες προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 02/09/2020
Υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων: Πίνακες βαθμολογικής κατάταξης και απορριπτέων 28/08/2020
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 20/08/2020
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2020 του Δήμου Ξάνθης 13/08/2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 27/07/2020
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 27/07/2020
Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφαλείας & πολ. προστασίας 03/06/2020
Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για δύο έτη 03/06/2020
Πρόσληψη τεσσάρων φυλάκων στα πλαίσια της αντιμετώπισης του covid-19 26/05/2020
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη 05/05/2020
Πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης 30/04/2020
Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την υπ' αριθμ. 4654/13.02.2020 γνωστοποίηση του Δήμου Ξάνθης 17/02/2020
Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την υπ' αριθμ. 4653/13.02.2020 γνωστοποίηση του Δήμου Ξάνθης 17/02/2020
Γνωστοποίηση για υποβολή αίτησης για πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη (Πολιτικός Μηχανικός) 14/02/2020
Γνωστοποίηση για υποβολή αίτησης για πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) 14/02/2020
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ΘΛΕ 31/01/2020
Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την υπ' αριθμ. 35229/20.12.2019 γνωστοποίηση του Δήμου Ξάνθης 23/12/2019
Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την υπ' αριθμ. 35230/20.12.2019 γνωστοποίηση του Δήμου Ξάνθης 23/12/2019
Γνωστοποίηση για την πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης 20/12/2019
Γνωστοποίηση για την πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης 20/12/2019
Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Ξάνθης 17/09/2019
Πίνακες κατάταξης, πίνακες απορριπτέων και πίνακες προσωρινής επιλογής της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 (ΠΕ Ψυχολόγων) 26/08/2019
Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης) 30/07/2019
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 03/05/2019
Πρόσληψη παιδιάτρου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης 21/02/2019
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 06/02/2019
Ανάρτηση πινάκων κατάταξης προσωρινής επιλογής, απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 10/10/2018
Κλήρωση μεταξύ υποψηφίων ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 08/10/2018
Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 14/09/2018
Σύναψη σύμβασης εργασίας ΣΟΧ ΥΕ Φυλάκων 12/09/2018
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ως Τεχνικός Ασφαλείας 31/08/2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 06/08/2018
Πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2018 13/07/2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 12/06/2018
Αιτήσεις για 33 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δήμο Ξάνθης 21/02/2018
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 16/02/2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (ΔΕ οδηγών τουριστικού τρένου) 23/01/2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (επαναπροκήρυξη) 22/12/2017
Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ΘΛΕ 2018 20/12/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 08/12/2017
Ανάρτηση πινάκων προσωρινής επιλογής της Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 του Δήμου Ξάνθης 24/11/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 14/11/2017
Ανακοίνωση για την περίοδο υποβολής αιτήσεων για την ΣΟΧ 1/2017 01/11/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 31/10/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 20/09/2017
Σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών ιατρού παιδιάτρου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης 20/09/2017
Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης 05/09/2017
Ανάθεση έργου καθαρισμού σχολικών μονάδων Α'θμιας εκπαίδευσης 04/08/2017
Σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Ξάνθης με Τεχνικό Ασφαλείας 27/07/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 12/07/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 20/06/2017
Πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των ΘΛΕ – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2017 25/01/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου 29/12/2016
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 02/11/2016
Ανάρτηση πρακτικού - απόφασης Επιτροπής Επιλογής για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου στο Δήμο Ξάνθης 10/10/2016
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για ανέργους Κοινωφελούς Εργασίας από τον ΟΑΕΔ 03/10/2016
Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας 10/09/2016
Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία στο ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης – Τμήμα Πολιτισμού 07/09/2016
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2016 20/07/2016
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 11/05/2016
Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής 12/04/2016
Νέες οκτάμηνες συμβάσεις στο Δήμο Ξάνθης 12/04/2016
Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2015 ΔE Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μηχανικό Σάρωθρο) 11/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 11/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 19/11/2015
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 37680/20-8-2015– ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2015 27/10/2015
Συνέχιση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ1/2015 (8μηνα καθαριότητας) 23/09/2015
Προσωρινή αναστολή διαδικασίας υποβολής αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης 03/09/2015
Προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 21 ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών 02/09/2015
Πρόσληψη, με σύμβαση ΙΔΟΧ, 21 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 25/08/2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Ξάνθης με Τεχνικό Ασφαλείας 31/07/2015
Κέντρο Πολιτισμού: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2015 17/07/2015
Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη "Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας" 10/07/2015
Συνέχιση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ 2 ατόμων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος 28/01/2015
Ανακοίνωση: Προσωρινή αναστολή διαδικασίας υποβολής αιτήσεων 19/01/2015
Κένρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης: Ανακοίνωση για την πρόσληψη 8 ατόμων 14/01/2015
Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία 23/10/2014
Πρόσληψη οχτώ (8) ατόμων ΥΕ Εργατών - Γενικών Καθηκόντων 29/07/2014
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.