ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 30/12/2016 27/12/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 27/12/2016 23/12/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/12/2016 23/12/2016
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 22/12/2016 20/12/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/12/2016 16/12/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 20/12/2016 16/12/2016
Συνεδρίαση της Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 14/12/2016 13/12/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 13/12/2016 09/12/2016
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/12/2016 09/12/2016
Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 05/12/2016 05/12/2016
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 29/11/2016 25/11/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 23/11/2016 23/11/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 22/11/2016 18/11/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 22/11/2016 18/11/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 21/11/2016 17/11/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 21/11/2016 17/11/2016
Ειδική Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 14/11/2016 10/11/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 14/11/2016 10/11/2016
Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 9/11/2016 09/11/2016
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 8/11/2016 08/11/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 04/11/2016 01/11/2016
Έκτακτη συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 27/10/2016 26/10/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 25/10/2016 21/10/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 24/10/2016 21/10/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 17/10/2016 14/10/2016
Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/10/2016 13/10/2016
Ανακοίνωση - πρόσκληση: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής αρχής έτους 2015 13/10/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 19/10/2016 11/10/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 11/10/2016 07/10/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 06/10/2016 30/09/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 27/09/2016 23/09/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 19/09/2016 15/09/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 19/09/2016 14/09/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 09/09/2016 05/09/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 30/08/2016 26/08/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 30/08/2016 26/08/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 09/08/2016 *Νέα 08/08/2016
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 26/07/2016 22/07/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 12/07/2016 11/07/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 12/07/2016 11/07/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 08/07/2016 04/07/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 01/07/2016 27/06/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/06/2016 23/06/2016
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/06/2016 17/06/2016
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/06/2016 17/06/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 20/06/2016 16/06/2016
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 09/06/2016 03/06/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 08/06/2016 03/06/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 06/06/2016 01/06/2016
Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/05/2016 27/05/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 27/05/2016 24/05/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 24/05/2016 23/05/2016
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 23/05/2016 20/05/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 23/05/2016 19/05/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 20/05/2016 16/05/2016
Ειδική συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 15/5/2016 12/05/2016
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 09/05/2016 05/05/2016
Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22/04/2016 22/04/2016
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/04/2016 22/04/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 21/04/2016 20/04/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 21/04/2016 19/04/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 19/04/2016 15/04/2016
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18/04/2016 14/04/2016
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/04/2016 14/04/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 18/04/2016 14/04/2016
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11/4/2016 07/04/2016
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 30/3/2016 29/03/2016
Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου στις 28/3/2016 24/03/2016
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/3/2016 24/03/2016
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 28/3/2016 22/03/2016
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23/3/2016 18/03/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 21/3/2016 17/03/2016
Συνεδρίαση Δ.Σ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης στις 10/3/2016 09/03/2016
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8/3/2016 04/03/2016
Έκτακτη συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 4/3/2016 04/03/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 8/3/2016 03/03/2016
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου στις 4/3/2016 02/03/2016
Πρόσκληση προς τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων 26/2/2016 23/02/2016
Νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 19/02/2016 18/02/2016
Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» στις 17/02/2016 15/02/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 16/02/2016 12/02/2016
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 17/02/2016 12/02/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 15/02/2016 09/02/2016
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/2/2016 08/02/2016
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/02/2016 08/02/2016
Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου στις 10/02/2016 05/02/2016
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου στις 27/1/2016 25/01/2016
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25/1/2016 22/01/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 25/1/2016 21/01/2016
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 21/1/2016 18/01/2016
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/1/2016 15/01/2016
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/1/2016 14/01/2016
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 30/12/2015 29/12/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων στις 23/12/2015 21/12/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 21/12/2015 17/12/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18/12/15 16/12/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 18/12/15 15/12/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων στις 4/12/15 30/11/2015
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30/11/15 27/11/2015
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/11/15 26/11/2015