ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση προς τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων 26/2/2016 23/02/2016
Νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 19/02/2016 18/02/2016
Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» στις 17/02/2016 15/02/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 16/02/2016 12/02/2016
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 17/02/2016 12/02/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 15/02/2016 09/02/2016
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/2/2016 08/02/2016
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/02/2016 08/02/2016
Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου στις 10/02/2016 05/02/2016
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου στις 27/1/2016 25/01/2016
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25/1/2016 22/01/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 25/1/2016 21/01/2016
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 21/1/2016 18/01/2016
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/1/2016 15/01/2016
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/1/2016 14/01/2016
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 30/12/2015 29/12/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων στις 23/12/2015 21/12/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 21/12/2015 17/12/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18/12/15 16/12/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 18/12/15 15/12/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων στις 4/12/15 30/11/2015
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30/11/15 27/11/2015
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/11/15 26/11/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 30/11/15 26/11/2015
Πρόσκληση πρός τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης 30/11/15 25/11/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 23/11/2015 19/11/2015
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 16/11/2015 12/11/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 16/11/2015 12/11/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 6/11/2015 03/11/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου στις 30/10/2015 27/10/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων στις 27/10/2015 21/10/2015
Πρόσκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου στις 23/10/2015 20/10/2015
Δεύτερη δημόσια έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 18/10/2015 16/10/2015
Έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 18/10/2015 15/10/2015
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης στις 12/10/2015 08/10/2015
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 12-10-2015 08/10/2015
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 12-10-2015 08/10/2015
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης 08/10/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ξάνθης στις 8/10/2015 01/10/2015
Νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 1/10/2015 30/09/2015
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29/9/2015 28/09/2015
Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 29/9/2015 28/09/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 28/9/2015 24/09/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 24/9/2015 21/09/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων στις 21/9/2015 15/09/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου στις 14/09/2015 11/09/2015
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/09/2015 03/09/2015
Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/09/2015 03/09/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28/08/2015 25/08/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 24/08/15 21/08/2015
Eιδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 19/8/2015 14/08/2015
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης στις 14/8/2015 11/08/2015
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 19/8/2015 10/08/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων στις 14/8/2015 10/08/2015
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 7/8/2015 04/08/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7/8/15 04/08/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 3/8/2015 30/07/2015
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 31/07/2015 28/07/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 29/07/2015 27/07/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28/07/2015 24/07/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 28/07/2015 23/07/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 10/7/2015 09/07/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/07/2015 06/07/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 10/07/2015 06/07/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10/07/2015 06/07/2015
Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 03/07/2015 03/07/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 8/7/2015 02/07/2015
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 1-7-2015 30/06/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/06/2015 22/06/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 22/06/2015 17/06/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/06/2015 15/06/2015
Συνεδρίαση Δημ. Κοινότ. Ξάνθης στις 16/06/2015 12/06/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 16/06/2015 10/06/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 10/06/2015 05/06/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 5/6/15 02/06/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 27/05/2015 25/05/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Προώθηση Απασχόλησης μέσω του Τοπικού Δικτύου Συνεργασίας Φορέων- Επιχειρήσεων- Α.Σ με ωφελουμένους ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ" 19/05/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 22/05/2015 19/05/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 18/05/2015 15/05/2015
Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 12/05/2015 06/05/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 27/04/2015 24/04/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/04/2015 23/04/2015
Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 23/04/2015 22/04/2015
Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 23/04/2015 20/04/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 06/04/2015 02/04/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6/4/15 02/04/2015
Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 6/4/2015 02/04/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 01/04/2015 31/03/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 23/03/2015 20/03/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 23/03/2015 20/03/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 18/03/2015 17/03/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20/03/2015 17/03/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/03/2015 17/03/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 16/03/2014 11/03/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 12/03/2015 09/03/2015
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ένταξη στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» 05/03/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 02/03/2015 27/02/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 27/02/2015 24/02/2015
2η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής στις 16/02/2015 13/02/2015
1η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής στις 16/02/2014 13/02/2015

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη