ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στη 01/07/2019 27/06/2019
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/06/2019 21/06/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 24/06/2019 20/06/2019
Επαναληπτική συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 24/06/2019 20/06/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 19/06/2019 13/06/2019
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 10/06/2019 10/06/2019
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 06/06/2019 06/06/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 03/06/2019 30/05/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 21/05/2019 (2) 17/05/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 21/05/2019 (1) 17/05/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/05/2019 16/05/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 17/05/2019 13/05/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 17/05/2019 13/05/2019
Έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτ. Συμβουλίου στις 12/05/2019 10/05/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 13/05/2019 10/05/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 13/05/2019 09/05/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/05/2019 02/05/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 06/05/2019 30/04/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 22/04/2019 18/04/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 17/04/2019 12/04/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 16/04/2019 11/04/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 15/04/2019 11/04/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 05/04/2019 02/04/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 05/04/2019 02/04/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 29/03/2019 22/03/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/03/2019 15/03/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότ. Ξάνθης στις 19/03/2019 15/03/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 18/03/2019 15/03/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 18/03/2019 14/03/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 27/02/2019 21/02/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 22/02/2019 18/02/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 21/02/2019 15/02/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 12/02/2019 08/02/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 05/02/2019 01/02/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/02/2019 01/02/2019
Ειδική συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 31/01/2019 25/01/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 22/01/2019 21/01/2019
Συνεδρίαση δημοτ. κοινότ. Ξάνθης στις 24/01/2019 18/01/2019
Διαγωνισμός: Εργασίες καθαρισμού του περιαστικού άλσους για λόγους πυρασφάλειας 16/01/2019
Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης 16/01/2019
Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο "CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT" (CERTOUR II) 11/01/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 16/01/2019 10/01/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 14/01/2019 10/01/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 08/01/2019 04/01/2019
Δημοπρασία για εγκατάσταση Λούνα Παρκ κατά τη διάρκεια των Θ.Λ.Ε. 03/01/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 19/12/2018 14/12/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 18/12/2018 14/12/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 18/12/2018 14/12/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/12/2018 11/12/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 11/12/2018 07/12/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 10/12/2018 06/12/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 10/12/2018 (προϋπολογισμός 2019) 06/12/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 10/12/2018 (απολογισμός - ισολογισμός 2017) 06/12/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 10/12/2018 06/12/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζώής στις 20/11/2018 16/11/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 21/11/2018 15/11/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 16/11/2018 12/11/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 13/11/2018 09/11/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 07/11/2018 02/11/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 07/11/2018 02/11/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 29/10/2018 25/10/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 11/10/2018 09/10/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 10/10/2018 05/10/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 26/09/2018 21/09/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 24/09/2018 20/09/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 24/09/2018 20/09/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρηματοδότησης 19/09/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 18/09/2018 14/09/2018
Δημοπρασία εκποίησης δημοτικής έκτασης αγροκτήματος Λαμπρινού 05/09/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 04/09/2018 31/08/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 30/08/2018 24/08/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/08/2018 23/08/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 27/08/2018 23/08/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/08/2018 02/08/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 03/08/2018 31/07/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 30/07/2018 26/07/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 25/07/2018 21/07/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 25/07/2018 20/07/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 20/07/2018 16/07/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 17/07/2018 13/07/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 11/07/2018 06/07/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 29/06/2018 25/06/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 22/06/2018 18/06/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 18/06/2018 14/06/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 29/05/2018 25/05/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 31/05/2018 25/05/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 22/05/2017 18/05/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 21/05/2018 18/05/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 11/05/2018 04/05/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 08/05/2018 04/05/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 08/05/2018 04/05/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 7/5/2018 03/05/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 30/4/2018 26/04/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 25/04/2018 20/04/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 24/04/2018 18/04/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 16/04/2018 12/04/2018
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 10/04/2018 10/04/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 03/04/2018 30/03/2018
Προμήθεια - εγκατάσταση μικροφωνικών εγκαταστάσεων 29/03/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/03/2018 23/03/2018