ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης ανελκυστήρων του Δήμου Ξάνθης 14/02/2017
Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση ακινήτου στη Σταυρούπολη έκτασης 305 τμ 03/02/2017
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη των ΘΛΕ 2017 27/01/2017
Κλήρωση για την χορήγηση δέκα (10) επαγγελματικών αδειών στην Λαϊκή Αγορά Δήμου Ξάνθης 24/01/2017
Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτικών και βιβλίων έτους 2017 (ορθή επανάληψη) 24/01/2017
Χορήγηση αδειών στην εμποροπανήγυρη των Θ.Λ.Ε. 2017 για την πώληση παραδοσιακών ειδών 10/01/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου 29/12/2016
Πρόσκληση ανάθεσης εργασιών για την δημιουργία υλικού προβολής του Δήμου - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19/12/2016
Ανάθεση υπηρεσίας για το συντονισμό διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ποτ. Κόσυνθο 15/12/2016
Προμήθεια διαφόρων ειδών Φαρμακείου έτους 2016 13/12/2016
Προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου 09/12/2016
Ανάθεση ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017 07/12/2016
Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 2016 (Ορθή επανάληψη) 07/12/2016
Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Έτους 2016 06/12/2016
Χορήγηση δέκα (10) επαγγελματικών αδειών στη Λαϊκή Αγορά Δήμου Ξάνθης 30/11/2016
Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης καταστήματος 38 στη Δημοτ. Αγορά 25/11/2016
Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης καταστήματος 33Α στη Δημοτική Αγορά 24/11/2016
Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του αρίθ.22 καταστήματος στη Δημοτική Αγορά 24/11/2016
Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του αρίθ.21Α καταστήματος στη Δημοτική Αγορά 24/11/2016
Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του αρίθ.21 καταστήματος στη Δημοτική Αγορά 24/11/2016
Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης κοιν. χώρου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων 23/11/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου 17/11/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου 09/11/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1. Επισκευή & συντήρηση Δικύκλων - Τρικύκλων & 2. Εργασίες Φανοποιείου - Βαφής όλων των οχημάτων 31/10/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιστοποιημένων εκτιμητών 18/10/2016
Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας 10/09/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη σχολικών καθαριστών-στριών με σύμβαση μίσθωσης έργου 22/08/2016
Προκηρύξη για τη χορήγηση δεκαπέντε (15) συνολικά αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στον Δήμο Ξάνθης 08/08/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κεντρικής αποθήκης ΤΕΒΑ 22/07/2016
Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού: «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016» 11/07/2016
Περίληψη διακήρυξης: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ετών 2016 και 2017» 15/06/2016
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού: "Υπηρεσίες Καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων" 01/06/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών 17/05/2016
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 11/05/2016
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για «Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2016» 04/05/2016
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης έτους 2016» 28/04/2016
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ έτους 2016" 28/04/2016
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την Προμήθεια - τοποθέτηση νέων υλικών πυρασφάλειας, συντήρηση υφιστάμενων και έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας του κλειστού αθλητικού κέντρου "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ" 28/04/2016
Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής 12/04/2016
Πρόχειρος Δημόσιος διαγωνισμός για "Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2016" 08/04/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Συντήρηση – επέκταση ασύρματων δικτύων Δήμου Ξάνθης» 06/04/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ έτους 2016» 06/04/2016
Σύναψη σύμβασης για τις Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποσταθμού μέσης τάσης του Αθλητικού Κέντρου «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ» 28/03/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
Προκήρυξη για «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016» 17/03/2016
Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός για "Προμήθεια πετρελαιοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος" 15/03/2016
Προκήρυξη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» 15/03/2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπιών σχεδίων, έγχρωμων φωτοαντιγράφων και βιβλιοδετήσεων έτους 2016 07/03/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Ζωοτροφών, ειδών περισυλλογής και λοιπών αναλωσίμων για αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Ξάνθης 07/03/2016
Κέντρο Πολιτισμού - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των επισκεπτών του καρναβαλιού" 04/03/2016
Ανοικτός Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για «Προμήθεια Καυσίμων θέρμανσης - κίνησης και λιπαντικών έτους 2016» 24/02/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης 2016 16/02/2016
Περίληψη διακήρυξης: «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016» 16/02/2016
Προκήρυξη για τη χορήγηση 31 συνολικά αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 08/02/2016
Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης χώρων πρασίνου – αναψυχής και παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης 21/01/2016
Πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης 20/01/2016
Πρόχειρος Δημόσιος διαγωνισμός - Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ξάνθης 14/12/2015
Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2015 ΔE Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μηχανικό Σάρωθρο) 11/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 11/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 09/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων 07/12/2015
Πρόχειρος Δημόσιος διαγωνισμός για "Ασφάλιση κινητής – ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης 2016" 03/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 19/11/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για «προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων» 22/10/2015
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ» 20/10/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια 141 διαφόρων τόμων βιβλίων για τον εμπλουτισμό της δανειστικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ξάνθης 08/10/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Ξάνθης 02/10/2015
Προμήθεια καθοδηγητικών πινακίδων τροχαίας & είδη ασφάλειας κυκλοφορίας οχημάτων 29/09/2015
Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης - Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων της υπ’ αριθ. πρωτ. 1750/20-8-15 (ΣΟΧ 1/2015) 24/09/2015
Συνέχιση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ1/2015 (8μηνα καθαριότητας) 23/09/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ προμήθειας δενδρυλλίων - φυτών έτους 2015 14/09/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια - εγκατάσταση πυροσβεστήρων σε κτίρια γραφείων του Δήμου Ξάνθης 09/09/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 26/08/15 21/08/2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Ξάνθης με Τεχνικό Ασφαλείας 31/07/2015
Προκήρυξη για την χορήγηση 31 αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου 30/07/2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός: Προμήθεια χρωμάτων έτους 2015 23/07/2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός: Προμήθεια ξυλείας έτους 2015 23/07/2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός: Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών υλικών έτους 2015 23/07/2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός: Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών υλικών έτους 2015 23/07/2015
Σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια και μεταφορά ανακλίντρων 16/07/2015
Σύναψη σύμβασης για την Συντήρηση ξύλινου δαπέδου του Αθλητικού κέντρου Φίλιππος Αμοιρίδης 16/07/2015
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων Δήμου Ξάνθης» 16/07/2015
Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού "Προμήθεια φαρμάκων έτους 2015" 16/07/2015
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.