ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού: "Υπηρεσίες Καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων" 01/06/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών 17/05/2016
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 11/05/2016
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για «Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2016» 04/05/2016
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης έτους 2016» 28/04/2016
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ έτους 2016" 28/04/2016
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την Προμήθεια - τοποθέτηση νέων υλικών πυρασφάλειας, συντήρηση υφιστάμενων και έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας του κλειστού αθλητικού κέντρου "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ" 28/04/2016
Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής 12/04/2016
Πρόχειρος Δημόσιος διαγωνισμός για "Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2016" 08/04/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Συντήρηση – επέκταση ασύρματων δικτύων Δήμου Ξάνθης» 06/04/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ έτους 2016» 06/04/2016
Σύναψη σύμβασης για τις Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποσταθμού μέσης τάσης του Αθλητικού Κέντρου «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ» 28/03/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
Προκήρυξη για «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016» 17/03/2016
Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός για "Προμήθεια πετρελαιοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος" 15/03/2016
Προκήρυξη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» 15/03/2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπιών σχεδίων, έγχρωμων φωτοαντιγράφων και βιβλιοδετήσεων έτους 2016 07/03/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Ζωοτροφών, ειδών περισυλλογής και λοιπών αναλωσίμων για αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Ξάνθης 07/03/2016
Κέντρο Πολιτισμού - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των επισκεπτών του καρναβαλιού" 04/03/2016
Ανοικτός Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για «Προμήθεια Καυσίμων θέρμανσης - κίνησης και λιπαντικών έτους 2016» 24/02/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης 2016 16/02/2016
Περίληψη διακήρυξης: «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016» 16/02/2016
Προκήρυξη για τη χορήγηση 31 συνολικά αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 08/02/2016
Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης χώρων πρασίνου – αναψυχής και παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης 21/01/2016
Πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης 20/01/2016
Πρόχειρος Δημόσιος διαγωνισμός - Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ξάνθης 14/12/2015
Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2015 ΔE Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μηχανικό Σάρωθρο) 11/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 11/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 09/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων 07/12/2015
Πρόχειρος Δημόσιος διαγωνισμός για "Ασφάλιση κινητής – ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης 2016" 03/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 19/11/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για «προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων» 22/10/2015
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ» 20/10/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια 141 διαφόρων τόμων βιβλίων για τον εμπλουτισμό της δανειστικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ξάνθης 08/10/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Ξάνθης 02/10/2015
Προμήθεια καθοδηγητικών πινακίδων τροχαίας & είδη ασφάλειας κυκλοφορίας οχημάτων 29/09/2015
Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης - Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων της υπ’ αριθ. πρωτ. 1750/20-8-15 (ΣΟΧ 1/2015) 24/09/2015
Συνέχιση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ1/2015 (8μηνα καθαριότητας) 23/09/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ προμήθειας δενδρυλλίων - φυτών έτους 2015 14/09/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια - εγκατάσταση πυροσβεστήρων σε κτίρια γραφείων του Δήμου Ξάνθης 09/09/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 26/08/15 21/08/2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Ξάνθης με Τεχνικό Ασφαλείας 31/07/2015
Προκήρυξη για την χορήγηση 31 αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου 30/07/2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός: Προμήθεια χρωμάτων έτους 2015 23/07/2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός: Προμήθεια ξυλείας έτους 2015 23/07/2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός: Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών υλικών έτους 2015 23/07/2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός: Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών υλικών έτους 2015 23/07/2015
Σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια και μεταφορά ανακλίντρων 16/07/2015
Σύναψη σύμβασης για την Συντήρηση ξύλινου δαπέδου του Αθλητικού κέντρου Φίλιππος Αμοιρίδης 16/07/2015
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων Δήμου Ξάνθης» 16/07/2015
Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού "Προμήθεια φαρμάκων έτους 2015" 16/07/2015
Περίληψη Προκήρυξης Δημόσιου Ηλ. Διαγωνισμού: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015 - 2016» 14/07/2015
Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη "Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας" 10/07/2015
Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού: «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2015» 26/06/2015
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 15/05/2015 12/05/2015
Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης 18/02/2015
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας των χώρων και των εκδηλώσεων στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών - Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2015 06/02/2015
Περίληψη διακήρυξης: «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2015» 04/02/2015
Περίληψη διακήρυξης: «Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2015» 04/02/2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Συντήρηση – αποκατάσταση εγκαταστάσεων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων για το 2015 15/01/2015
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός: «ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, έτους 2015» 13/01/2015
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τον Γραφιστικό Σχεδιασμό, Επιμέλεια και Προμήθεια Εκτυπωμένων Εντύπων 13/01/2015
Υλοποίηση κυρίως έργου Ενεργειακής Αναβάθμισης στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο "Φίλιππος Αμοιρίδης" και στο 12ο Δημοτ. Σχολείο Ξάνθης 22/12/2014
Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Ξάνθης 22/12/2014
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2014 – 2015 13/11/2014
Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία 23/10/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την καθαριότητα του Κεντρικού Δημαρχείου 19/09/2014
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 14ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» 28/08/2014
Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού 15/11/2019