ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εργασίες συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης ανελκυστήρων Δήμου Ξάνθης 13/04/2018
Αποκατάσταση των παιδικών χαρών της Κεντρικής Πλατείας και της πλατείας Ευμοίρου 13/04/2018
Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού 23/03/2018
Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτικών και βιβλίων έτους 2018 23/03/2018
Ανάθεση υπηρεσιών σε δασολόγο 12/03/2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών (προϊόντα ψυγείου ΤΕΒΑ) 09/03/2018
Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ έτους 2018 05/03/2018
Προμήθεια ανταλλακτικών και περιφερειακών Η/Υ 27/02/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 28/02/2018 23/02/2018
Αιτήσεις για 33 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δήμο Ξάνθης 21/02/2018
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 16/02/2018
Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» 12/01/2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη πεζογέφυρας Κιμμερίων» 08/01/2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (επαναπροκήρυξη) 22/12/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 08/12/2017
Προμήθεια κεντρικού συστήματος αδιάλειπτης τάσης 07/12/2017
Ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης 07/12/2017
Προμήθεια και τοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων της Δημ. Κοινότητας Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης 06/12/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 01/12/2017
Ανάθεση καθαρισμού αθλητικών εγκαταστάσεων 27/11/2017
Περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου 24/11/2017
Διακήρυξη εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων 24/11/2017
Ανάρτηση πινάκων προσωρινής επιλογής της Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 του Δήμου Ξάνθης 24/11/2017
Επαναληπτική προκήρυξη συνοπτικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» 16/11/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 14/11/2017
Ανάθεση υπηρεσίας "Ετήσιας συντήρησης – επισκευής συστημάτων πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης" 10/11/2017
Προμήθεια τροφής πουλιών – πουλερικών 07/11/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση νέων τοπικών κλιματιστικών μονάδων για δημοτικά κτίρια 03/11/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 31/10/2017
Διαγωνισμός Προμήθειας Αθλητικού Εξοπλισμού 30/10/2017
Προμήθεια χορτοκοπτικών και λοιπών μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου 26/10/2017
Προμήθεια ξυλείας έτους 2017 18/10/2017
Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές έτους 2017 18/10/2017
Προμήθεια χρωμάτων έτους 2017 18/10/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πυροπροστασίας για την πυρασφάλεια του δασικού χωριού «Ερύμανθος» 12/10/2017
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 11/10/2017
Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2017 10/10/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 20/09/2017
Σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών ιατρού παιδιάτρου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης 20/09/2017
Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης 05/09/2017
Επαναληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης του αριθ. 21Α καταστήματος της Δημ. Αγοράς 21/08/2017
Επαναληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης του αριθ. 21 καταστήματος της Δημ. Αγοράς 21/08/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 16/08/2017
Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης 09/08/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 31/07/2017 27/07/2017
Παροχή υπηρεσίας υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων στο ΤΕΒΑ 13/07/2017
Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Παραρτήματος Κέντρου Κοινότητας (οικισμού Δροσερού) 12/07/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 12/07/2017
Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ έτους 2017 12/07/2017
Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2017 28/06/2017
Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του καταστήματος στην οδό Κων/νου Μπένη και Βλαχοπούλου 1 28/06/2017
Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας με αντικείμενο τη μεταφορά χρημάτων του Δήμου Ξάνθης σε πιστωτικά ιδρύματα 20/06/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 20/06/2017
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων αριθμοθεσίας & ονοματοθεσίας οδών 14/06/2017
Ζωοτροφές και είδη περισυλλογής ζώων συντροφιάς 09/06/2017
Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2017 29/05/2017
Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης–κίνησης και λιπαντικών 29/05/2017
ΔΕΥΑΞ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών 24/05/2017
Συντήρηση - επέκταση ασύρματων δικτύων του Δήμου Ξάνθης 19/05/2017
Προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου (ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 15/05/2017
Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών έτους 2017 24/04/2017
Επαναληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης του αριθ.8 καταστήματος στο Κέντρο Χονδρεμπορίου 13/04/2017
Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου έκτασης 50,00τ.μ. στην πλατεία Δημοκρατίας 13/04/2017
Προμήθεια χαρτικών ειδών και γραφικής ύλης έτους 2017 της Α' Βάθμιας Σ.Ε. 29/03/2017
Προμήθεια υαλοπινάκων έτους 2017 15/03/2017
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών εφεδρικού συστήματος της εγκατάστασης εξαερισμού του υπόγειου δημοτικού χώρου στάθμευσης επί της οδού Κ. Μπένη 09/03/2017
Προμήθεια σημαιών - λαβάρων - θυρεών και λοιπών ειδών σημαιοστολισμού έτους 2017 03/03/2017
Προμήθεια διαφόρων ειδών φωτογραφείου έτους 2017 03/03/2017
Διαγωνισμός προμήθειας δενδρυλλίων - φυτών έτους 2017 17/02/2017
Ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης ανελκυστήρων του Δήμου Ξάνθης 14/02/2017
Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση ακινήτου στη Σταυρούπολη έκτασης 305 τμ 03/02/2017
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη των ΘΛΕ 2017 27/01/2017
Κλήρωση για την χορήγηση δέκα (10) επαγγελματικών αδειών στην Λαϊκή Αγορά Δήμου Ξάνθης 24/01/2017
Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτικών και βιβλίων έτους 2017 (ορθή επανάληψη) 24/01/2017
Χορήγηση αδειών στην εμποροπανήγυρη των Θ.Λ.Ε. 2017 για την πώληση παραδοσιακών ειδών 10/01/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου 29/12/2016
Πρόσκληση ανάθεσης εργασιών για την δημιουργία υλικού προβολής του Δήμου - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19/12/2016
Ανάθεση υπηρεσίας για το συντονισμό διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ποτ. Κόσυνθο 15/12/2016
Προμήθεια διαφόρων ειδών Φαρμακείου έτους 2016 13/12/2016
Προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου 09/12/2016
Ανάθεση ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017 07/12/2016
Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 2016 (Ορθή επανάληψη) 07/12/2016
Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Έτους 2016 06/12/2016
Χορήγηση δέκα (10) επαγγελματικών αδειών στη Λαϊκή Αγορά Δήμου Ξάνθης 30/11/2016
Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης καταστήματος 38 στη Δημοτ. Αγορά 25/11/2016
Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης καταστήματος 33Α στη Δημοτική Αγορά 24/11/2016
Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του αρίθ.22 καταστήματος στη Δημοτική Αγορά 24/11/2016
Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του αρίθ.21Α καταστήματος στη Δημοτική Αγορά 24/11/2016
Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του αρίθ.21 καταστήματος στη Δημοτική Αγορά 24/11/2016
Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης κοιν. χώρου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων 23/11/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου 17/11/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου 09/11/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1. Επισκευή & συντήρηση Δικύκλων - Τρικύκλων & 2. Εργασίες Φανοποιείου - Βαφής όλων των οχημάτων 31/10/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιστοποιημένων εκτιμητών 18/10/2016
Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας 10/09/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη σχολικών καθαριστών-στριών με σύμβαση μίσθωσης έργου 22/08/2016
Προκηρύξη για τη χορήγηση δεκαπέντε (15) συνολικά αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στον Δήμο Ξάνθης 08/08/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κεντρικής αποθήκης ΤΕΒΑ 22/07/2016
Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού: «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016» 11/07/2016
Περίληψη διακήρυξης: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ετών 2016 και 2017» 15/06/2016