ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εκπόνηση της μελέτης «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» 28/06/2018
Υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων 27/06/2018
Προμήθεια αντηλιακών στορ 27/06/2018
Συντήρηση και επισκευή κόμβων φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Ξάνθης 27/06/2018
Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συστημάτων άρδευσης Δήμου Ξάνθης 27/06/2018
Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου (έναντι ΕΒΕ) 25/06/2018
Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου (έναντι γηπέδου ΑΟΞ) 25/06/2018
Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου (πλ. Γαβριήλ Λαδά) 25/06/2018
Aνοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου 22/06/2018
Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού 20/06/2018
Προμήθεια φωτοτυπιών (σχεδίων), φωτοαντιγράφων και βιβλιοδετήσεων 20/06/2018
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του Δήμου Ξάνθης 19/06/2018
Εργασίες συντήρησης & επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης 12/06/2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 12/06/2018
Προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού με πλήρες σετ παρελκομένων 05/06/2018
Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 05/06/2018
Προμήθεια μέσων άρδευσης 04/06/2018
Αποκατάσταση παιδικών χαρών της κεντρικής πλατείας και της πλατείας Ευμοίρου 01/06/2018
Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 29/05/2018
Παροχή υπηρεσιών αποστολής μαζικών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας 25/05/2018
Εργασίες ταφών – εκταφών στα Δημοτικά Κοιμητήρια Ξάνθης 22/05/2018
Εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης Κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης - Φάση Α' 21/05/2018
Προμήθεια ανταλλακτικών και περιφερειακών Η/Υ 15/05/2018
Διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου 07/05/2018
Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης 04/05/2018
Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων 03/05/2018
Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1100 lt 20/04/2018
Εργασίες συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης ανελκυστήρων Δήμου Ξάνθης 13/04/2018
Αποκατάσταση των παιδικών χαρών της Κεντρικής Πλατείας και της πλατείας Ευμοίρου 13/04/2018
Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού 23/03/2018
Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτικών και βιβλίων έτους 2018 23/03/2018
Ανάθεση υπηρεσιών σε δασολόγο 12/03/2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών (προϊόντα ψυγείου ΤΕΒΑ) 09/03/2018
Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ έτους 2018 05/03/2018
Προμήθεια ανταλλακτικών και περιφερειακών Η/Υ 27/02/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 28/02/2018 23/02/2018
Αιτήσεις για 33 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δήμο Ξάνθης 21/02/2018
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 16/02/2018
Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» 12/01/2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη πεζογέφυρας Κιμμερίων» 08/01/2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (επαναπροκήρυξη) 22/12/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 08/12/2017
Προμήθεια κεντρικού συστήματος αδιάλειπτης τάσης 07/12/2017
Ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης 07/12/2017
Προμήθεια και τοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων της Δημ. Κοινότητας Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης 06/12/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 01/12/2017
Ανάθεση καθαρισμού αθλητικών εγκαταστάσεων 27/11/2017
Περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου 24/11/2017
Διακήρυξη εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων 24/11/2017
Ανάρτηση πινάκων προσωρινής επιλογής της Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 του Δήμου Ξάνθης 24/11/2017
Επαναληπτική προκήρυξη συνοπτικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» 16/11/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 14/11/2017
Ανάθεση υπηρεσίας "Ετήσιας συντήρησης – επισκευής συστημάτων πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης" 10/11/2017
Προμήθεια τροφής πουλιών – πουλερικών 07/11/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση νέων τοπικών κλιματιστικών μονάδων για δημοτικά κτίρια 03/11/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 31/10/2017
Διαγωνισμός Προμήθειας Αθλητικού Εξοπλισμού 30/10/2017
Προμήθεια χορτοκοπτικών και λοιπών μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου 26/10/2017
Προμήθεια ξυλείας έτους 2017 18/10/2017
Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές έτους 2017 18/10/2017
Προμήθεια χρωμάτων έτους 2017 18/10/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πυροπροστασίας για την πυρασφάλεια του δασικού χωριού «Ερύμανθος» 12/10/2017
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 11/10/2017
Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2017 10/10/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 20/09/2017
Σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών ιατρού παιδιάτρου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης 20/09/2017
Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης 05/09/2017
Επαναληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης του αριθ. 21Α καταστήματος της Δημ. Αγοράς 21/08/2017
Επαναληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης του αριθ. 21 καταστήματος της Δημ. Αγοράς 21/08/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 16/08/2017
Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης 09/08/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 31/07/2017 27/07/2017
Παροχή υπηρεσίας υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων στο ΤΕΒΑ 13/07/2017
Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Παραρτήματος Κέντρου Κοινότητας (οικισμού Δροσερού) 12/07/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 12/07/2017
Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ έτους 2017 12/07/2017
Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2017 28/06/2017
Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του καταστήματος στην οδό Κων/νου Μπένη και Βλαχοπούλου 1 28/06/2017
Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας με αντικείμενο τη μεταφορά χρημάτων του Δήμου Ξάνθης σε πιστωτικά ιδρύματα 20/06/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 20/06/2017
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων αριθμοθεσίας & ονοματοθεσίας οδών 14/06/2017
Ζωοτροφές και είδη περισυλλογής ζώων συντροφιάς 09/06/2017
Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2017 29/05/2017
Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης–κίνησης και λιπαντικών 29/05/2017
ΔΕΥΑΞ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών 24/05/2017
Συντήρηση - επέκταση ασύρματων δικτύων του Δήμου Ξάνθης 19/05/2017
Προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου (ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 15/05/2017
Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών έτους 2017 24/04/2017
Επαναληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης του αριθ.8 καταστήματος στο Κέντρο Χονδρεμπορίου 13/04/2017
Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου έκτασης 50,00τ.μ. στην πλατεία Δημοκρατίας 13/04/2017
Προμήθεια χαρτικών ειδών και γραφικής ύλης έτους 2017 της Α' Βάθμιας Σ.Ε. 29/03/2017
Προμήθεια υαλοπινάκων έτους 2017 15/03/2017
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών εφεδρικού συστήματος της εγκατάστασης εξαερισμού του υπόγειου δημοτικού χώρου στάθμευσης επί της οδού Κ. Μπένη 09/03/2017
Προμήθεια σημαιών - λαβάρων - θυρεών και λοιπών ειδών σημαιοστολισμού έτους 2017 03/03/2017
Προμήθεια διαφόρων ειδών φωτογραφείου έτους 2017 03/03/2017
Διαγωνισμός προμήθειας δενδρυλλίων - φυτών έτους 2017 17/02/2017
Ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης ανελκυστήρων του Δήμου Ξάνθης 14/02/2017
Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση ακινήτου στη Σταυρούπολη έκτασης 305 τμ 03/02/2017
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη των ΘΛΕ 2017 27/01/2017
Κλήρωση για την χορήγηση δέκα (10) επαγγελματικών αδειών στην Λαϊκή Αγορά Δήμου Ξάνθης 24/01/2017
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.