ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 21/04/2021 16/04/2021
Διακήρυξη εκποίησης αγροτεμαχίων στην περιοχή Πετροχωρίου Λαμπρινού 12/04/2021
Διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου κατ.47 Δημοτική αγορά 12/04/2021
Ανάπτυξη - Επέκταση Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Ξάνθης 09/04/2021
Ανάθεση εργασιών τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας ελέγχου καυσαερίων οχημάτων 24/03/2021
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Διοικητικές Δαπάνες Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. «ΣΤΗΡΙΖΩ» Π.Ε. Ξάνθης (2018-2019)” 19/03/2021
Διακήρυξη: Σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας και τευχών δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε 12 σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης 04/03/2021
Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο "BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM (EXCELTOUR)" (Τροποποίηση) 03/02/2021
Αποκατάσταση συστήματος θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και αντικατάσταση των προβολέων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου του κλειστού αθλητικού “Φίλιππος Αμοιρίδης” 21/01/2021
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ξάνθης» (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 15/01/2021
Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο "BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM (EXCELTOUR)" 14/01/2021
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ξάνθης 21/12/2020
Προμήθεια εξοπλισμού και αντικατάστασης κουφωμάτων δημοτικού κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης 08/12/2020
Υπηρεσίες για την διερεύνηση των δυνατοτήτων σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας από φορείς του Δήμου Ξάνθης – Ενεργειακός σχεδιασμός Δήμου 03/12/2020
Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης 03/12/2020
Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης 09/11/2020
Ανάθεση προμήθειας σφραγίδων των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης 06/11/2020
Ανάθεση προμήθειας ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς 03/11/2020
Συνοπτικός διαγωνισμός «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης (Αφορά τις Ομάδες 3-5-6)» 20/10/2020
Προμήθεια οικοδομικών υλικών 05/10/2020
Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων 30/09/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ» 10/09/2020
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤA ΑΘΛΗΤΙΚA ΚΕΝΤΡA "ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" & "ΔΑΚ"» 10/09/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ TOY ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 10/09/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΧΡΥΣΑΣ" 10/09/2020
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ τεσσάρων μηνών, στο Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Ξάνθης 08/09/2020
Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης 19/08/2020
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2020 του Δήμου Ξάνθης 13/08/2020
Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές 06/08/2020
Ανάθεση εργασιών Ταφών - Εκταφών στα περιφερειακά Δημοτικά Κοιμητήρια 03/08/2020
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 17.198,78 τ.μ. (τμήμα Α΄αρ.161 τεμαχίου) αγροκτήματος Πετροχωρίου–Λαμπρινού, για επαγγελματική χρήση 31/07/2020
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 17.198,78 τ.μ. (τμήμα Β΄αρ.161 τεμαχίου) αγροκτήματος Πετροχωρίου–Λαμπρινού, για επαγγελματική χρήση 31/07/2020
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης σε κτίρια, περιβάλλοντες χώρους κτιρίων και υπαίθριους χώρους 30/07/2020
Προμήθεια οικοδομικών υλικών 22/07/2020
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών LED & προμήθεια λαμπτήρων LED εξοικονόμησης ενέργειας 21/07/2020
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Ξάνθης 20/07/2020
Παροχή υπηρεσιών από Εμπειρογνώμονα οικολογικού τουρισμού, για την υλοποίηση δράσης στο έργο: “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ” (ECOTOUR-NET) 14/07/2020
Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 9ου νηπιαγωγείου Ξάνθης 10/07/2020
Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου Κιμμερίων 07/07/2020
Κατασκευή βάσεων έδρασης προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας και συνοδευτικές τεχνικές εργασίες 30/06/2020
Προμήθεια τροφίμων & γαλακτοκομικών προϊόντων 29/06/2020
Ανάθεση Υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 26/06/2020
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης για εκτυπωτές και fax 19/06/2020
Προμήθεια φωτοτυπιών - σχεδίων, βιβλιοδεσιών και σπιράλ 03/06/2020
Εφαρμογή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας στους Ε΄, ΣΤ΄ και Η΄ παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ξάνθης 02/06/2020
Προμήθεια δένδρων, φυτών, φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, σπόρων και βελτιωτικών εδάφους 02/06/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικονομ. Επιτροπής στις 07/04/2020 03/04/2020
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ΘΛΕ 31/01/2020
Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης 29/01/2020
Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου για εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων 10/01/2020
Εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης ΚΕΠ 30/12/2019
Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και φωτοτυπικού χαρτιού για το έτος 2020 23/12/2019
Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Ξάνθης 23/12/2019
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας δήμου Ξάνθης 23/12/2019
Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την υπ' αριθμ. 35229/20.12.2019 γνωστοποίηση του Δήμου Ξάνθης 23/12/2019
Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την υπ' αριθμ. 35230/20.12.2019 γνωστοποίηση του Δήμου Ξάνθης 23/12/2019
Γνωστοποίηση για την πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης 20/12/2019
Γνωστοποίηση για την πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης 20/12/2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ 18/12/2019
Μίσθωση γερανοφόρου και καλαθοφόρου οχήματος 29/11/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας 4 σχολικών δακτυλίων του Δήμου Ξάνθης» 15/11/2019
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» 15/11/2019
Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης 15/11/2019
Προμήθεια καυσόξυλων για τη θέρμανση των τουριστικών καταλυμάτων του Δασικού Χωριού Ερύμανθου 15/11/2019
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 17/10/2019
Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 15/10/2019
Γνωστοποίηση για την πλήρωση της θέσης του ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης 19/09/2019
Προμήθεια πολυεστερικών ανοιγόμενων δοχείων για ημιυπόγειους κάδους απορριμμάτων 27/08/2019
Προμήθεια Καυσίμων κίνησης Δ.Ε. Σταυρούπολης 23/08/2019
Ενοικίαση κινητών χημικών τουαλετών (ΟΜΑΔΑ Δ) 14/08/2019
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων (ΟΜΑΔΑ Γ) 14/08/2019
Βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση εκδηλώσεων (ΟΜΑΔΑ Β) 14/08/2019
Σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίων και προμήθεια πλακετών και μεταλλίων (ΟΜΑΔΑ Α) 14/08/2019
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς 09/08/2019
Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Ξάνθης με Τεχνικό Ασφαλείας 06/08/2019
Προμήθεια και εγκατάσταση νέας κλιματιστικής μονάδας στο ΚΕΠ 648 του Δήμου Ξάνθης 24/06/2019
Προμήθεια σημαιών, λαβάρων, θυρεών και λοιπών παρεμφερών ειδών 21/05/2019
Προκήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για απόδοση θέσεων στις λαϊκές αγορές των Δήμων Μύκης και Αβδήρων" 16/05/2019
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης 13/05/2019
Διακήρυξη εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου 08/05/2019
Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ιδιώτες κτηνίατρους 06/05/2019
Προμήθεια φωτοτυπιών, εκτυπώσεων διάφορων εντύπων και παροχή υπηρεσιών βιβλιοδεσίας και σπιράλ 03/05/2019
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 03/05/2019
Προκήρυξη για την απόδοση θέσεων, για επαγγελματίες πωλητές, στις λαϊκές αγορές της Γενισέας, των Αβδήρων και του Κενταύρου 02/05/2019
Mεταφορά χρημάτων του Δήμου Ξάνθης (χρηματαποστολή) σε Πιστωτικά Ιδρύματα 24/04/2019
Εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) 22/04/2019
Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων κηπουρικής 14/03/2019
Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης 14/03/2019
Προμήθεια και εγκατάσταση θερμοπομπών και ενεργειακών τζακιών στο Δασικό Χωριό “ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ" 05/03/2019
Προμήθεια λιπασμάτων, σπόρων και λοιπών ειδών γεωπονίας 05/03/2019
Σύγχρονο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης 18/02/2019
Δημοπρασία για εγκατάσταση Λούνα Παρκ κατά τη διάρκεια των Θ.Λ.Ε. 03/01/2019
Μίσθωση παιχνιδιού Λούνα Πάρκ (CAROUSEL) 13/12/2018
Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) των Οδηγών του Δήμου 14/11/2018
Προμήθεια βατήρων εκκίνησης αγώνων 12/11/2018
Αποκατάσταση παιδικών χαρών κεντρικής πλατείας και πλατείας Ευμοίρου 12/11/2018
Αντικατάσταση φωτιστικών οδών Τσιμισκή και Πραξιτέλους - Ηλιουπόλεως 22/10/2018
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 22/10/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 24/10/2019 19/10/2018
Ασφάλιση οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης 18/10/2018
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.