ΠΟΛΙΣ ΟΝΕΙΡΩΝ

ΞΑΝΘΗ ΠΟΛΙΣ ΟΝΕΙΡΩΝ μουσικών σχολείων (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017) 20/04/2017
Ξάνθη, Πόλις Ονείρων 2016 (Πρόγραμμα - Αφίσα) 16/04/2016
Ξάνθη, Πόλις ονείρων 17/09/2014