ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 30/08/2019 26/08/2019
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 13/08/2019 09/08/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 22/07/2019 18/07/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής (επαναλ.) στις 22/07/2019 18/07/2019
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 17/07/2019 12/07/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 19/06/2019 13/06/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/05/2019 16/05/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/05/2019 02/05/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 17/04/2019 12/04/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 05/04/2019 02/04/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/03/2019 15/03/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 27/02/2019 21/02/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/02/2019 01/02/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 16/01/2019 10/01/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 19/12/2018 14/12/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/12/2018 11/12/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 21/11/2018 15/11/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 07/11/2018 02/11/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 24/10/2019 19/10/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 10/10/2018 05/10/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 26/09/2018 21/09/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/08/2018 02/08/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 25/07/2018 20/07/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 11/07/2018 06/07/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 18/06/2018 14/06/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 22/05/2017 18/05/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 08/05/2018 04/05/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 25/04/2018 20/04/2018
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 10/04/2018 10/04/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 03/04/2018 30/03/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 19/03/2018 15/03/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 28/02/2018 23/02/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 30/01/2018 26/01/2018
Έκτακτη συνεδρίαση της Οικον. Επιτροπής στις 26/01/2018 25/01/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 17/01/2018 12/01/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 18/12/2017 14/12/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/12/2017 01/12/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 22/11/2017 17/11/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 23/10/2017 19/10/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 12/10/2017 09/10/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 02/10/2017 28/09/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/09/2017 22/09/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 6/9/2017 01/09/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 09/08/2017 04/08/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 31/07/2017 27/07/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21/07/2017 17/07/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12/07/2017 07/07/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 21/06/2017 16/06/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 02/06/2017 29/05/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 09/05/2017 05/05/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 11/04/2017 07/04/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/03/2017 10/03/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 24/02/2017 21/02/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/02/2017 16/02/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/02/2017 09/02/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 06/02/2017 02/02/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/01/2017 17/01/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 10/01/2017 05/01/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 30/12/2016 27/12/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/12/2016 16/12/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 22/11/2016 18/11/2016
Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 9/11/2016 09/11/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 25/10/2016 21/10/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 11/10/2016 07/10/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 13/09/2016 09/09/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 18/08/2016 12/08/2016
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/07/2016 15/07/2016
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/06/2016 17/06/2016
Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/05/2016 27/05/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 23/05/2016 19/05/2016
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 09/05/2016 05/05/2016
Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22/04/2016 22/04/2016
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/04/2016 14/04/2016
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/3/2016 24/03/2016
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8/3/2016 04/03/2016
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/2/2016 08/02/2016
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/1/2016 15/01/2016
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/1/2016 14/01/2016
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/11/15 26/11/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 23/11/2015 19/11/2015
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης 08/10/2015
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/9/2015 14/09/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28/08/2015 25/08/2015
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης στις 14/8/2015 11/08/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7/8/15 04/08/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28/07/2015 24/07/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/07/2015 06/07/2015
Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 03/07/2015 03/07/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/06/2015 22/06/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/06/2015 15/06/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26/05/2015 22/05/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/04/2015 23/04/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6/4/15 02/04/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20/03/2015 17/03/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16/02/2015 10/02/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 06/02/2015 03/02/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 30/01/2015 27/01/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/01/2015 09/01/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/12/2014 15/12/2014
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3/12/2014 28/11/2014

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη