ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 30/09/2020 25/09/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 11/09/2020 07/09/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 08/09/2020 04/09/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 04/09/2020 31/08/2020
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 18/08/2020 14/08/2020
Έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 13/08/2020 13/08/2020
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 04/08/2020 31/07/2020
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 28/07/2020 24/07/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/07/2020 10/07/2020
Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικον. Επιτροπής στις 10/07/2020 10/07/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικον. Επιτροπής στις 07/07/2020 03/07/2020
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 30/06/2020 26/06/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικ. Επιτροπής στις 23/06/2020 19/06/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικονομ. Επιτροπής στις 09/06/2020 05/06/2020
Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικονομ. Επιτροπής στις 05/06/2020 04/06/2020
Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικον. Επιτροπής στις 02/06/2020 02/06/2020
Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Οικονομ. Επιτροπής στις 27/05/2020 26/05/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Οικονομ. Επιτροπής στις 26/05/2020 22/05/2020
Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Οικονομ. Επιτροπής στις 20/05/2020 20/05/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικονομ. Επιτροπής στις 04/05/2020 30/04/2020
Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Οικονομ. Επιτροπής στις 23/04/2020 23/04/2020
Έκτακτη Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικονομ. Επιτροπής στις 16/04/2020 15/04/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικονομ. Επιτροπής στις 14/04/2020 10/04/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικονομ. Επιτροπής στις 07/04/2020 03/04/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικ. Επιτροπής στις 24/03/2020 20/03/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 09/03/2020 05/03/2020
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 25/02/2020 21/02/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 18/02/2020 14/02/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 27/01/2020 23/01/2020
Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 23/01/2020 23/01/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 21/01/2020 17/01/2020
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 14/01/2020 10/01/2020
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 09/01/2020 31/12/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 27/12/2019 23/12/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 13/12/2019 09/12/2019
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 09/12/2019 06/12/2019
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 25/11/2019 21/11/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 18/11/2019 14/11/2019
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 14/11/2019 13/11/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 04/11/2019 31/10/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 15/10/2019 11/10/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 01/10/2019 27/09/2019
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 30/08/2019 26/08/2019
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 13/08/2019 09/08/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 22/07/2019 18/07/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής (επαναλ.) στις 22/07/2019 18/07/2019
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 17/07/2019 12/07/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 19/06/2019 13/06/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/05/2019 16/05/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/05/2019 02/05/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 17/04/2019 12/04/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 05/04/2019 02/04/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/03/2019 15/03/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 27/02/2019 21/02/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/02/2019 01/02/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 16/01/2019 10/01/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 19/12/2018 14/12/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/12/2018 11/12/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 21/11/2018 15/11/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 07/11/2018 02/11/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 24/10/2019 19/10/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 10/10/2018 05/10/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 26/09/2018 21/09/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/08/2018 02/08/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 25/07/2018 20/07/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 11/07/2018 06/07/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 18/06/2018 14/06/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 22/05/2017 18/05/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 08/05/2018 04/05/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 25/04/2018 20/04/2018
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 10/04/2018 10/04/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 03/04/2018 30/03/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 19/03/2018 15/03/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 28/02/2018 23/02/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 30/01/2018 26/01/2018
Έκτακτη συνεδρίαση της Οικον. Επιτροπής στις 26/01/2018 25/01/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 17/01/2018 12/01/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 18/12/2017 14/12/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/12/2017 01/12/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 22/11/2017 17/11/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 23/10/2017 19/10/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 12/10/2017 09/10/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 02/10/2017 28/09/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/09/2017 22/09/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 6/9/2017 01/09/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 09/08/2017 04/08/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 31/07/2017 27/07/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21/07/2017 17/07/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12/07/2017 07/07/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 21/06/2017 16/06/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 02/06/2017 29/05/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 09/05/2017 05/05/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 11/04/2017 07/04/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/03/2017 10/03/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 24/02/2017 21/02/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/02/2017 16/02/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/02/2017 09/02/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 06/02/2017 02/02/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/01/2017 17/01/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 10/01/2017 05/01/2017
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.