ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 24/052021 20/05/2021
Συνεδρίαση Κοινότητας Ξάνθης στις 26/04/2021 22/04/2021
Συνεδρίαση Κοινότητας Ξάνθης στις 22/03/2021 18/03/2021
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότ. Ξάνθης στις 26/02/2021 22/02/2021
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 25/01/2021 21/01/2021
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 18/12/2020 14/12/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 9/11/2020 05/11/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 12/10/2020 08/10/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 21/09/2020 17/09/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 17/08/2020 14/08/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 06/07/2020 02/07/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 22/06/2020 18/06/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 29/05/2020 25/05/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 28/04/2020 24/04/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 23/03/2020 19/03/2020
Συνεδρίαση Κοινότητας Ξάνθης στις 17/02/2020 13/02/2020
Έκτακτη συνεδρίαση Κοινότητας Ξάνθης στις 10/02/2020 07/02/2020
Συνεδρίαση Κοινότητας Ξάνθης στις 20/01/2020 16/01/2020
Συνεδρίαση Κοινότητας Ξάνθης στις 16/12/2019 12/12/2019
Συνεδρίαση Κοινότητας Ξάνθης στις 11/11/2019 07/11/2019
Συνεδρίαση Κοινότητας Ξάνθης στις 21-10-2019 17/10/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 27/09/2019 23/09/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 16/08/2019 12/08/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 09/07/2019 04/07/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 03/06/2019 30/05/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 13/05/2019 09/05/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 15/04/2019 11/04/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότ. Ξάνθης στις 19/03/2019 15/03/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 22/02/2019 18/02/2019
Συνεδρίαση δημοτ. κοινότ. Ξάνθης στις 24/01/2019 18/01/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 18/12/2018 14/12/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 11/12/2018 07/12/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 16/11/2018 12/11/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 23/10/2018 19/10/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 24/09/2018 20/09/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 27/08/2018 23/08/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 17/07/2018 13/07/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 22/06/2018 18/06/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 21/05/2018 18/05/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 24/04/2018 18/04/2018
Συνεδρίαση Δημ. Κοινότητας Ξάνθης στις 26/03/2018 21/03/2018
Συνεδρίαση Δημ. Κοινότητας Ξάνθης στις 26/02/2018 21/02/2018
Συνεδρίαση Δημ. Κοινότητας Ξάνθης στις 19/01/2018 16/01/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 18/12/2017 14/12/2017
Συνεδρίαση Δημ. Κοινότητας Ξάνθης στις 23/11/2017 17/11/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 24/10/2017 19/10/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 18/09/2017 14/09/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 04/08/2017 01/08/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότ. Ξάνθης στις 03/07/2017 30/06/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 20/06/2017 16/06/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 22/05/2017 18/05/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 28/04/2017 24/04/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 20/03/2017 13/03/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 13/02/2017 09/02/2017
Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 03/02/2017 02/02/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 16/01/2017 12/01/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 20/12/2016 16/12/2016
Συνεδρίαση της Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 14/12/2016 13/12/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 21/11/2016 17/11/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 19/10/2016 11/10/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 19/09/2016 15/09/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 09/08/2016 *Νέα 08/08/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 05/08/2016 01/08/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 12/07/2016 11/07/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 08/07/2016 04/07/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 06/06/2016 01/06/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 24/05/2016 23/05/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 20/05/2016 16/05/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 21/04/2016 20/04/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 19/04/2016 15/04/2016
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 30/3/2016 29/03/2016
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 28/3/2016 22/03/2016
Νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 19/02/2016 18/02/2016
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 17/02/2016 12/02/2016
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 21/1/2016 18/01/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 18/12/15 15/12/2015
Πρόσκληση πρός τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης 30/11/15 25/11/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 6/11/2015 03/11/2015
Νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 1/10/2015 30/09/2015
Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 29/9/2015 28/09/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 24/9/2015 21/09/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 26/08/15 21/08/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 28/07/2015 23/07/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 10/7/2015 09/07/2015
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 8/7/2015 02/07/2015
Συνεδρίαση Δημ. Κοινότ. Ξάνθης στις 16/06/2015 12/06/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 27/05/2015 25/05/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 22/05/2015 19/05/2015
Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 23/04/2015 20/04/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 18/03/2015 17/03/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 16/03/2014 11/03/2015
Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 10/02/2015 06/02/2015
Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 12/01/2015 09/01/2015
Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 08/01/2015 29/12/2014
Συνεδρίαση Δημοτικ. Κοινότητας Ξάνθης στις 12/12/2014 09/12/2014
Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 26/11/2014 25/11/2014
Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 24/11/2014 21/11/2014
Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 20/11/2014 17/11/2014
Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 21/10/2014 16/10/2014
Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 26/9/14 24/09/2014
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.