ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 12/07/2021 08/07/2021
Έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότ. Ζωής στις 07/07/2021 06/07/2021
Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 15/06/2021 15/06/2021
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 24/05/2021 20/05/2021
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 26/04/2021 22/04/2021
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 14/04/2021 09/04/2021
Έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς, Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 04/03/2021 04/03/2021
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 19/02/2021 15/02/2021
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 25/01/2021 21/01/2021
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 28/12/2020 24/12/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 21/12/2020 17/12/2020
Έκτακτη Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής στις 16/12/2020 16/12/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 30/11/2020 26/11/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 29/10/2020 27/10/2020
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 19/10/2020 15/10/2020
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 25/09/2020 21/09/2020
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 31/08/2020 27/08/2020
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 17/07/2020 13/07/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επ. Ποιότητας Ζωής στις 13/07/2020 09/07/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 15/06/2020 11/06/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 11/05/2020 06/05/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 28/04/2020 24/04/2020
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 23/03/2020 19/03/2020
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 18/02/2020 14/02/2020
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 27/01/2020 23/01/2020
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 17/12/2019 13/12/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 21/11/2019 18/11/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 30/10/2019 23/10/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 13/08/2019 09/08/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 29/07/2019 25/07/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 24/07/2019 19/07/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 09/07/2019 05/07/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στη 01/07/2019 27/06/2019
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/06/2019 21/06/2019
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 10/06/2019 10/06/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 06/05/2019 30/04/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 05/04/2019 02/04/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 21/02/2019 15/02/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 14/01/2019 10/01/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 18/12/2018 14/12/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 10/12/2018 06/12/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζώής στις 20/11/2018 16/11/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 29/10/2018 25/10/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 18/09/2018 14/09/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 30/08/2018 24/08/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 20/07/2018 16/07/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 29/06/2018 25/06/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 31/05/2018 25/05/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 7/5/2018 03/05/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 16/04/2018 12/04/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 19/03/2018 15/03/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 26/02/2018 22/02/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 08/01/2018 02/01/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 11/12/2017 07/12/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 08/11/2017 03/11/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 9/10/2017 02/10/2017
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 08/09/2017 04/09/2017
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28/08/2017 24/08/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 31/07/2017 27/07/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 06/07/2017 30/06/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 23/06/2017 19/06/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 23/05/2017 19/05/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 19/5/2017 16/05/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 27/04/2017 24/04/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 31/03/2017 28/03/2017
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 09/03/2017 07/03/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 28/02/2017 23/02/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 31/01/2017 27/01/2017
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 22/12/2016 20/12/2016
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 29/11/2016 25/11/2016
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 8/11/2016 08/11/2016
Έκτακτη συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 27/10/2016 26/10/2016
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 03/10/2016 29/09/2016
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18/08/2016 12/08/2016
Συνεδρίαση Επιτροπ. Ποιότητας Ζωής στις 19/07/2016 15/07/2016
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/06/2016 17/06/2016
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 09/06/2016 03/06/2016
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 23/05/2016 20/05/2016
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18/04/2016 14/04/2016
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11/4/2016 07/04/2016
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23/3/2016 18/03/2016
Έκτακτη συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 4/3/2016 04/03/2016
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/02/2016 08/02/2016
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25/1/2016 22/01/2016
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18/12/15 16/12/2015
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30/11/15 27/11/2015
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης στις 12/10/2015 08/10/2015
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29/9/2015 28/09/2015
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 7/8/2015 04/08/2015
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 31/07/2015 28/07/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10/07/2015 06/07/2015
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 1-7-2015 30/06/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 5/6/15 02/06/2015
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 15/05/2015 12/05/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 01/04/2015 31/03/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/03/2015 17/03/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 02/03/2015 27/02/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 06/02/2015 04/02/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13/01/2015 09/01/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/12/2014 10/12/2014
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.