ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πυροπροστασίας για την πυρασφάλεια του δασικού χωριού «Ερύμανθος» 12/10/2017
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 11/10/2017
Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2017 10/10/2017
Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων δήμου Ξάνθης 19/09/2017
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου στο Δροσερό 12/09/2017
Δημοπρασία εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 29,98τ.μ. 12/09/2017
Δημοπρασία εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 24,42τ.μ. 12/09/2017
Πώληση και εγκατάσταση αλατοδιανομέων 04/09/2017
Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης 09/08/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 12/07/2017
Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ έτους 2017 12/07/2017
Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2017 28/06/2017
Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του καταστήματος στην οδό Κων/νου Μπένη και Βλαχοπούλου 1 28/06/2017
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων αριθμοθεσίας & ονοματοθεσίας οδών 14/06/2017
Ζωοτροφές και είδη περισυλλογής ζώων συντροφιάς 09/06/2017
Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2017 29/05/2017
Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης–κίνησης και λιπαντικών 29/05/2017
Συντήρηση - επέκταση ασύρματων δικτύων του Δήμου Ξάνθης 19/05/2017
Προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου (ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 15/05/2017
Προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου 27/04/2017
Προμήθεια ανταλλακτικών και περιφερειακών Η/Υ 27/04/2017
Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών έτους 2017 24/04/2017
Προμήθεια φωτοτυπιών (σχεδίων) και βιβλιοδετήσεων έτους 2017 20/04/2017
Επαναληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης του αριθ.8 καταστήματος στο Κέντρο Χονδρεμπορίου 13/04/2017
Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου έκτασης 50,00τ.μ. στην πλατεία Δημοκρατίας 13/04/2017
Προμήθεια χαρτικών ειδών και γραφικής ύλης έτους 2017 της Α' Βάθμιας Σ.Ε. 29/03/2017
Προμήθεια υαλοπινάκων έτους 2017 15/03/2017
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών εφεδρικού συστήματος της εγκατάστασης εξαερισμού του υπόγειου δημοτικού χώρου στάθμευσης επί της οδού Κ. Μπένη 09/03/2017
Προμήθεια σημαιών - λαβάρων - θυρεών και λοιπών ειδών σημαιοστολισμού έτους 2017 03/03/2017
Προμήθεια διαφόρων ειδών φωτογραφείου έτους 2017 03/03/2017
Διαγωνισμός προμήθειας δενδρυλλίων - φυτών έτους 2017 17/02/2017
Ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης ανελκυστήρων του Δήμου Ξάνθης 14/02/2017
Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτικών και βιβλίων έτους 2017 (ορθή επανάληψη) 24/01/2017
Πρόσκληση ανάθεσης εργασιών για την δημιουργία υλικού προβολής του Δήμου - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19/12/2016
Ανάθεση υπηρεσίας για το συντονισμό διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ποτ. Κόσυνθο 15/12/2016
Προμήθεια διαφόρων ειδών Φαρμακείου έτους 2016 13/12/2016
Προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου 09/12/2016
Ανάθεση ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017 07/12/2016
Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 2016 (Ορθή επανάληψη) 07/12/2016
Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Έτους 2016 06/12/2016
Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης καταστήματος 38 στη Δημοτ. Αγορά 25/11/2016
Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης καταστήματος 33Α στη Δημοτική Αγορά 24/11/2016
Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του αρίθ.22 καταστήματος στη Δημοτική Αγορά 24/11/2016
Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του αρίθ.21Α καταστήματος στη Δημοτική Αγορά 24/11/2016
Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του αρίθ.21 καταστήματος στη Δημοτική Αγορά 24/11/2016
Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης κοιν. χώρου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων 23/11/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου 17/11/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου 09/11/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιστοποιημένων εκτιμητών 18/10/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κεντρικής αποθήκης ΤΕΒΑ 22/07/2016
Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού: "Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED και ιστών φωτισμού εσωτερικών χώρων" 20/07/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών συντήρησης και βελτίωσης περίφραξης Δημ. Κοιμητηρίου Ξάνθης 18/07/2016
Σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής οδών (προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος)» 18/07/2016
Σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών επιπλοποιίας – ξυλουργείου και λοιπών παρεμφερών ειδών» 18/07/2016
Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού: «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016» 11/07/2016
Περίληψη διακήρυξης: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ετών 2016 και 2017» 15/06/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καθισμάτων γραφείου 07/06/2016
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για «Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2016» 04/05/2016
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης έτους 2016» 28/04/2016
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ έτους 2016" 28/04/2016
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την Προμήθεια - τοποθέτηση νέων υλικών πυρασφάλειας, συντήρηση υφιστάμενων και έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας του κλειστού αθλητικού κέντρου "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ" 28/04/2016
Πρόχειρος Δημόσιος διαγωνισμός για "Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2016" 08/04/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Συντήρηση – επέκταση ασύρματων δικτύων Δήμου Ξάνθης» 06/04/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ έτους 2016» 06/04/2016
Σύναψη σύμβασης για τις Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποσταθμού μέσης τάσης του Αθλητικού Κέντρου «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ» 28/03/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 18/03/2016
Προκήρυξη για «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016» 17/03/2016
Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός για "Προμήθεια πετρελαιοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος" 15/03/2016
Προκήρυξη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» 15/03/2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπιών σχεδίων, έγχρωμων φωτοαντιγράφων και βιβλιοδετήσεων έτους 2016 07/03/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Ζωοτροφών, ειδών περισυλλογής και λοιπών αναλωσίμων για αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Ξάνθης 07/03/2016
Ανοικτός Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για «Προμήθεια Καυσίμων θέρμανσης - κίνησης και λιπαντικών έτους 2016» 24/02/2016
Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης χώρων πρασίνου – αναψυχής και παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης 21/01/2016
Πρόχειρος Δημόσιος διαγωνισμός - Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ξάνθης 14/12/2015
Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2015 ΔE Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μηχανικό Σάρωθρο) 11/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 11/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 09/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 08/12/2015
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων 07/12/2015
Πρόχειρος Δημόσιος διαγωνισμός για "Ασφάλιση κινητής – ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης 2016" 03/12/2015
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 37680/20-8-2015– ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2015 27/10/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για «προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων» 22/10/2015
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ» 20/10/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Ξάνθης 02/10/2015