ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 11/10/2019 (Β) 08/10/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 11/10/2019 (Α) 08/10/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/09/2019 23/09/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 18/09/2019 13/09/2019
Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής στις 19/09/2019 13/09/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 08/09/2019 04/09/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 02/08/2019 29/07/2019
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 29/07/2019 24/07/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 23/07/2019 19/07/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 24/06/2019 20/06/2019
Επαναληπτική συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 24/06/2019 20/06/2019
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 06/06/2019 06/06/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 21/05/2019 (2) 17/05/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 21/05/2019 (1) 17/05/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 17/05/2019 13/05/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 17/05/2019 13/05/2019
Έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτ. Συμβουλίου στις 12/05/2019 10/05/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 13/05/2019 10/05/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 22/04/2019 18/04/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 29/03/2019 22/03/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 12/02/2019 08/02/2019
Πεπραγμένα Δημοτικής Αρχής 2017-18 04/02/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 05/02/2019 01/02/2019
Ειδική συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 31/01/2019 25/01/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 08/01/2019 04/01/2019
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 10/12/2018 06/12/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 10/12/2018 (προϋπολογισμός 2019) 06/12/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 10/12/2018 (απολογισμός - ισολογισμός 2017) 06/12/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 13/11/2018 09/11/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 07/11/2018 02/11/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 11/10/2018 09/10/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 24/09/2018 20/09/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 04/09/2018 31/08/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/08/2018 23/08/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 30/07/2018 26/07/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 25/07/2018 21/07/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 18/06/2018 14/06/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 29/05/2018 25/05/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 08/05/2018 04/05/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 30/4/2018 26/04/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/03/2018 23/03/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 28/02/2018 23/02/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 29/01/2018 25/01/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 17/01/2018 12/01/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/12/2017 21/12/2017
Συνεδριάσεις Δημοτ. Συμβουλίου 11/12/2017 07/12/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 13/11/2017 09/11/2017
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 24/10/2017 20/10/2017
Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 24/10/2017 20/10/2017
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/09/2017 22/09/2017
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/08/2017 25/08/2017
Πεπραγμένα Δημοτικής Αρχής 2016 11/08/2017
Ειδική συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2016 04/08/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 24/07/2017 20/07/2017
Έκτακτη ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/07/2017 20/07/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/06/2017 23/06/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 31/05/2015 26/05/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 25/04/2017 21/04/2017
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/03/2017 23/03/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 05/03/2017 01/03/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 22/02/2017 17/02/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 30/01/2017 26/01/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/12/2016 23/12/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 13/12/2016 09/12/2016
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/12/2016 09/12/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 21/11/2016 17/11/2016
Ειδική Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 14/11/2016 10/11/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 14/11/2016 10/11/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 24/10/2016 21/10/2016
Πεπραγμένα Δημοτικής Αρχής 2015 18/10/2016
Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/10/2016 13/10/2016
Ανακοίνωση - πρόσκληση: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής αρχής έτους 2015 13/10/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 27/09/2016 23/09/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 09/09/2016 05/09/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 30/08/2016 26/08/2016
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 26/07/2016 22/07/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/06/2016 23/06/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 08/06/2016 03/06/2016
Ειδική συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 15/5/2016 12/05/2016
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/04/2016 22/04/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 18/04/2016 14/04/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 21/3/2016 17/03/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 16/02/2016 12/02/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 25/1/2016 21/01/2016
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 30/12/2015 29/12/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 21/12/2015 17/12/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 30/11/15 26/11/2015
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 16/11/2015 12/11/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 16/11/2015 12/11/2015
Δεύτερη δημόσια έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 18/10/2015 16/10/2015
Έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 18/10/2015 15/10/2015
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 12-10-2015 08/10/2015
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 12-10-2015 08/10/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 28/9/2015 24/09/2015
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/09/2015 03/09/2015
Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/09/2015 03/09/2015
Eιδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 19/8/2015 14/08/2015
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 19/8/2015 10/08/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 3/8/2015 30/07/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 10/07/2015 06/07/2015

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη