ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(Ζητούμε την κατανόησή σας εάν κάποια τμήματα αυτής της σελίδας δεν έχουν επικαιροποιηθεί επαρκώς)
Αρχική ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δικαιολογητικά Ληξιαρχείο-Δημοτολόγια

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ Εκτύπωση E-mail

 

                                                         ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
 4. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ (ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ)
 5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ (ΠΟΛΙΤΚΟΥ ΓΑΜΟΥ)
 6. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ)
 7. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ
 8. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986

 

                              ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ
 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
 4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ
 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΛΗΞ. ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ
 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΛΗΞ. ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΛΗΞ. ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
 8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
 9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ (ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ)
 10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ)
 11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞ. ΠΡΑΞΗΣ 
 12. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
 13. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞ. ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ
 14. ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ

 

 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Ξάνθης

Εποπτευόμενοι Φορείς Δήμου Ξάνθης