ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                           Ξάνθη 24-10-2013

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                           Αριθ.Πρωτ: 60548

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία – Άννα

Τηλ: 2541024432

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 30 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

02ο ΘΕΜΑ :Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

03ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013, για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

04ο ΘΕΜΑ :Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγητής Τερζόγλου Μελέτης)

05ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 63 του Ν.3669/08 για τη ματαίωση διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

06ο ΘΕΜΑ :Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ξάνθης έτους 2014 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

07ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

08ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων στον Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

09ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2014 (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

10ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την χορήγηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2014 (εισηγητής Κηπουρός Κων/νος)

11ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

12ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

13ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2014. (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

14ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

15ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

16ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του δικαιώματος άρδευσης, χρήσης αρδευτικών έργων και ρύθμισης άρδευσης κτημάτων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

17ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τελών του δικαιώματος ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

18ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τελών του δικαιώματος ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

19ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του τέλους χρήσης αποχετευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

20ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

21ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροασρμογή ή μη του ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

22ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση ενός (1) επίγειου μεταλλικού σταθμού της ΔΕΗ (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

23ο ΘΕΜΑ :Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών δημοτικού κολυμβητηρίου (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

24ο ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 κατόπιν αξιολόγησης των εγγραφών εσόδων (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

25ο ΘΕΜΑ :Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 (εισηγήτρια Ασλανίδου Δωροθέα)

26ο ΘΕΜΑ :Έγκριση διενέργειας προμηθειών για το οικ. Έτος 2014 (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)

27ο ΘΕΜΑ :Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

28ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Χουδελούδη Φανή)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣdiafaneia
Αιτήσεις - Δικαιολογητικά
Έργα Δήμου Ξάνθης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δεκ. 2014
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Δευ, 1 Δεκ 2014
2
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Τρι, 2 Δεκ 2014
3
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Χωρίς εικόνα
14:00
Δείτε εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Χωρίς εικόνα
19:00
Δείτε εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ημερομηνία :  Τετ, 3 Δεκ 2014
4
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Πεμ, 4 Δεκ 2014
5
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Παρ, 5 Δεκ 2014
6
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Σαβ, 6 Δεκ 2014
7
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Κυρ, 7 Δεκ 2014
8
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Δευ, 8 Δεκ 2014
9
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Τρι, 9 Δεκ 2014
10
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Τετ, 10 Δεκ 2014
11
Χωρίς εικόνα
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Χριστουγιεννάτικο BAZAAR για την προώθηση στο κοινό της [...]
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Πεμ, 11 Δεκ 2014
12
Χωρίς εικόνα
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Χριστουγιεννάτικο BAZAAR για την προώθηση στο κοινό της [...]
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Χωρίς εικόνα
14:00
Δείτε εδώ τα θέματα ημερήσιας διάταξης
Χωρίς εικόνα
19:30
Δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης
Ημερομηνία :  Παρ, 12 Δεκ 2014
13
Χωρίς εικόνα
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Χριστουγιεννάτικο BAZAAR για την προώθηση στο κοινό της [...]
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Σαβ, 13 Δεκ 2014
14
Χωρίς εικόνα
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Χριστουγιεννάτικο BAZAAR για την προώθηση στο κοινό της [...]
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Κυρ, 14 Δεκ 2014
15
Χωρίς εικόνα
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Χριστουγιεννάτικο BAZAAR για την προώθηση στο κοινό της [...]
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Δευ, 15 Δεκ 2014
16
Χωρίς εικόνα
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Χριστουγιεννάτικο BAZAAR για την προώθηση στο κοινό της [...]
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Τρι, 16 Δεκ 2014
17
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Τετ, 17 Δεκ 2014
18
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
19:00
Δείτε εδώ τα θέματα ημερήσιας διάταξης
Ημερομηνία :  Πεμ, 18 Δεκ 2014
19
Χωρίς εικόνα
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Από Παρασκευή 19-12 έως Κυριακή 21-12-2014 Σύλλογος "INTERNATIONAL CLUB" διοργανώνει [...]
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Χωρίς εικόνα
14:00
Δείτε εδώ τα θέματα ημερήσιας διάταξης
Ημερομηνία :  Παρ, 19 Δεκ 2014
20
Χωρίς εικόνα
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Από Σάββατο 20-12 έως Κυριακή 21-12-2014 το 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης [...]
Χωρίς εικόνα
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Από Παρασκευή 19-12 έως Κυριακή 21-12-2014 Σύλλογος "INTERNATIONAL CLUB" διοργανώνει [...]
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Σαβ, 20 Δεκ 2014
21
Χωρίς εικόνα
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Από Σάββατο 20-12 έως Κυριακή 21-12-2014 το 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης [...]
Χωρίς εικόνα
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Από Παρασκευή 19-12 έως Κυριακή 21-12-2014 Σύλλογος "INTERNATIONAL CLUB" διοργανώνει [...]
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Κυρ, 21 Δεκ 2014
22
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Χωρίς εικόνα
19:00
Δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης
Ημερομηνία :  Δευ, 22 Δεκ 2014
23
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
18:00
Ο Δήμος Ξάνθης – Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σε συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης, θα [...]
Ημερομηνία :  Τρι, 23 Δεκ 2014
24
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
11:00
Ο Δήμος Ξάνθης – Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σε συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης, θα [...]
Ημερομηνία :  Τετ, 24 Δεκ 2014
25
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Πεμ, 25 Δεκ 2014
26
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Παρ, 26 Δεκ 2014
27
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Σαβ, 27 Δεκ 2014
28
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Κυρ, 28 Δεκ 2014
29
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
Ημερομηνία :  Δευ, 29 Δεκ 2014
30
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
19:00
Ο Δήμος Ξάνθης – Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σε συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης, θα [...]
Ημερομηνία :  Τρι, 30 Δεκ 2014
31
00:00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική)
Η Ξάνθη φόρεσε τα γιορτινά της! "Η γειτονιά του Αη Βασίλη" άνοιξε και περιμένει μικρούς και μεγάλους, [...]
11:00
Ο Δήμος Ξάνθης – Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σε συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης, θα [...]
Ημερομηνία :  Τετ, 31 Δεκ 2014

Επικοινωνία

  Πλατεία Δημοκρατίας
     Τ.Κ. 67100, Ξάνθη
Βρείτε μας στο χάρτη

Ακολουθήστε μας